گرامر

انواع غذاخوریها در کره جنوبی

/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

در مطلب امروز نگاهی میکنیم به مکانهای محبوب ویژه صرف غذا در کره و اسامی این مکانها که ممکنه بسیار کاربردی و مفید واقع بشه.


لغات هفته دوم

/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85

صرف افعال و صفات

/conjugation

اصول صرف افعال و صفات در  زمانها و موقعیتهای مختلف


ساختار جمله در زبان کره ای

/korean-sentence-structure

در این مبحث اجزای جملات در زبان کره ای و برخی قوانین اولیه و اصلی رو مطالعه خواهیم کرد.


لغات هفته اول

/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA

دراین بخش میتونید بصورت هفتگی لغات جدید یاد بگیرید و تمرین کنید


برخی ویژگی های زبان کره ای

/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

فقدان عناصر دستوری که درک کره ای را دشوار میکنند...