صرف افعال و صفات 

یکی از خصیصه های زبان کره ای اینه که هم افعال و هم صفات بر اساس زمان، سطوح گفتار و درجه احترام و همینطور معلوم یا مجهول بودن صرف میشن. در این حالت فرم ساده اونها که به شکل:

 ریشه + 

وجود داره، و به اون فرم دیکشنری افعال و صفات گفته میشه، به حالت :

ریشه + پایانه

تغییر پیدا میکنه. زمان صرف شدن این افعال و صفات، 다  از انتهای اونها برداشته میشه تا پایانه مورد نیاز به اونها متصل بشه. در تمامی موارد (بجز برخی حالات بی قاعده) ریشه فعل ثابت و دست نخورده باقی میمونه و فقط بجای 다 پایانه مورد نظر بسته به منظور گوینده،  به اونها اضافه میشه.

 افعال:

•  صفات:

اگر به تصاویر به دقت نگاه کنید تا حدودی با اینکه چطور افعال و صفات در کره ای صرف میشن آشنایی پیدا خواهید کرد. بیاد داشته باشید برای هم افعال و هم صفات مرحله اول صرف کردن، برداشتن 다 از پایان کلمه و بعد اضافه کردن پایانه مورد نظر (بر اساس قوانین مربوط به اتصال اون پایانه به افعال و صفات) هستش.

در بخشهای بعدی کتاب گرامر کاربردی درباره جزئیات چگونگی صرف افعال و صفات و همینطور برخی بی قاعدگی ها در هنگام صرف شدن، به طور مفصل صحبت خواهد شد.