120 لغت این هفته رو با نهایت انرژی و مثبت اندیشی مطالعه کنید و در صورت نیاز به دروس تکمیلی تر حتما نگاهی دوره های ویدیویی لنویکس داشته باشید. 

هفته دوم - روز اول

هفته دوم - روز دوم

هفته دوم - روز سوم

هفته دوم - روز چهارم

 هفته دوم - روز پنجم 

هفته دوم - روز ششم